Nyílt levél a Magyar Nemzethez !

Nyílt levél a Magyar Nemzethez !
Szeged RÉGIÓKÖZPONTTÁ válásának föltétele

A VILÁG UTCÁJA PROJEKT

KÉRDÉS:”ÖN SZERINT MI SZEGED HÁROM ELŐNYE?”Válasza – egyértelmű: “SZEGEDBŐL RÉGIÓ KÖZPONTI SZEREPÉT KELL ELSŐSORBAN VISSZAÁLLÍTANI -kb 100 km sugarú…..STB!!” EZ SZÓ SZERINT MEGEGYEZIK AZ ÁLTALUNK TERVEZETT -és kb. 60!!! SZAKVÉLEMÉNNYEL-HAZAI és KÜLFŐLDI— alátámasztott-a MAGYAR SZABADALMI HIVATALNÁL -sorszámmal bejegyzett VÉDETT SZELLEMI TERMÉKÜNK—A V I L Á G U T C Á J A– P R O J E K T–ALAPESZMEISÉGÉVEL! AMELYRE A PROJEKTET ÉPÍTETTÜK! KÉTSZER készítettük elő és KÖZVETLEN INDULÁS ELŐTT KÉTSZER GYILKOLTÁKMEG!! A PROJEKT KIVONAT -elérhető HONlapunk “kezdő oldalán”A WWW.FVSZME.HU!!!(kattints rá!!) A PROJEKT MEGHIÚSULÁSÁT ELKÖVETŐ-HAZA és NEMZETÁRULÓ GYILKOSOK (OKIRATOKKAL BIZONYÍTOTT!!)megnevezését-a janos apro juhasz facebook-és az FVSZME facebook-“NYÍLT LEVÉL KŐVÁRI ÁRPÁDNAK”A szegedi fidesz “PROGRAMKOORDINÁTORÁNAK”-nyílt kérdésére-VÁLASZ!! Valamint olvasd el a janos apro juhasz facebook::”ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉG?”!!(tekerd vissza!!!) jegyzeteket!!!A Kővári úr kérdése: “AKKOR MI A FA..nak”NEM CSINÁLTAD MEG “20 ÉVIG???!! Harmadszorra -fölajánlottuk-KUBATOV GÁBOR(FIDESZ PÁRTELNÖK!!) 2018 év elejei —SZEGEDI MÉDIÁKBAN— tett fölszólítására!!”ADJUNK ÖTLETEKET-JAVASLATOKAT,meg nem valósított PROJEKTEKET-a szegedi FIDESZ-KDNP-nek,hogy az “elfáradt Botkát és csapatát leválthassuk”—!Én elsőként ajánlottam föl a projektet-a MAGYAR KORMÁNYNAK-KORMÁNY PROJEKTKÉNT történő megvalósításra-azzal a NYILATKOZATTAL,hogy TERMÉSZETESEN AKTUALIZÁLNI KELL-2019-2021 évekre!!—-Molnár Áron ALGYŐ polgármestere (IGAZ MAGYAR EMBER!)-saját kezébe adta át L.J. akkori MINISZTER – országgyűlési képviselőnek-azzal,hogy TÁJÉKOZTASSA ERRŐL A FÖLAJÁNLÁSRÓL -Dr ORBÁN VIKTOR választott MAGYAR MINISZTERELNÖKÖT!!Tájékoztatta!!!!- Ő KIJELENTETTE ,hogy ISMERI-A PROJEKTET!!–hiszen az “első “Orbán kormány”-MÁR BEMINŐSÍTETTE-és az egyik legfontosabb PROJEKT elemét a TÖBBFUNKCIÓS KONGRESSZUSI-HANGVERSENY-KIÁLLÍTÁSI-RENDEZVÉNY központ- -az EGY!!! hónapos “NYÁRI SZABADTÉRI JÁTÉKOK”-őszi-téli-tavasz FOLYTATÁSA(TEHÁT-NEM 1 hónapig “karácsony”-vendég-és idegenforgalom-HANEM 12!!!HÓNAPIG …stb (kb 15 fő funkció-többek között a JURONICS által fölépített VILÁGHÍRŰ SZEGEDI BALETT-A GYÜDI SANYI által fölépített VILÁGHÍRŰ SZEGEDI SZIMFONIKUSOK-az agyonterhelt színházból való KIHOZÁSA!!! MÉLTÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÉ HELYEZÉSE-az ezer szállal SZEGEDHEZ KÖTŐDŐ-ÖNNÁLÓ MAGYAR OPERETT TÁRSULAT FÖLÁLLÍTÁSA stb-) központot MÁR BEMINŐSÍTETTE és EGY!! MILLIÁRD Ft VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ támogatásban részsítette!!( EZT AZ ÖSSZEGET a Dr Barta-Dr Tímár(beceneve:Mr 20%!!)-mindenre költötte CSAK ARRA NEM AMIRE A VILÁG UTCÁJA PROJEKT NYERTE!!(??!!))—MAJD a MINISZTERELNÖK ÚR-az orsz.gyűlési képviselő-MINISZTER URAT-“KUBATOV GÁBORHOZ-a FIDESZ szegedi “KOMISSZÁRJÁHOZ”– irányította mint-“SZEGEDÉRT” FELELLŐS(???!!) -kijelölt személyhez-AKI PROJEKTET-A MINISZTERELNÖK ÚR HATÁRON TÚLI-és NEMZETPOLITIKAI CÉLJAIVAL SZEMBEN-a PROJEKTET A “SZ E M É T B E !!!”VÁGTA”—-Ő A HARMADIK GYIKOS!!!—-aki annyit nem tud a SZEGEDI PROBLÉMÁKRÓL és LEHETŐSÉGEKRŐL–mint egy “bangladesi zsiráf-kergető!”!!!!KÖZBEN LÁZÁR JÁNOS a helyi “DÉLMAGYARORSZÁGBAN”(AHOL ÉVEK ÓTA “SPAM”-“LEVÉLSZEMÉT”!!VAGYOK!!) és a VÁSÁRHELYI “PROMENÁD” újságban egész-oldalas-“NAGY-INTERJÚBAN”a NAGY GYILVÁNOSSÁGGAL KÖZÖLTE,HOGY A “MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATJA SZEGED(ISMÉT!!!)R É G I Ó K Ö Z P O N T Á EMELÉSÉT-FEJLESZTÉSÉT!!!!(SZÓ SZERINT IDÉZETT A VILÁG UTCÁJA PROJEKTBŐL-mint most SZABÓ BÁLINT ÚR tette—DE!!!—a FORRÁS-A VILÁG UTCÁJA-BEMINŐSÍTETT PROJEKT!!!! szó szerinti MEGNEVEZÉSE NÉLKÜL—N E M J E L Ö L T E M E G !!!!!!HÁTHA EGYSZER VISSZATÉR A KORREKT VILÁG!!???!! A MAGYAR ÜZLETKÖZPONT- “A SZEGED köré húzott kb 100 km sugarú kör”!!!!(a Déli magyar három megye–ARAD-TEMES megyék- BÁCSKA-BÁNÁT és a SZERÉMSÉGi területeken lévő -T E L E P Ü L É S E K-és az OTTANI HELYBENI VÁLLALKOZÁSOK TERMÉKEINEK –bemutató – árusító helye -TISZTESSÉGES HASZON RÁTÁVAL!! TEHÁT a termelődött HASZON ITT MARAD-SZEGEDEN és annak RÉGIÓJÁNAK TELEPÜLÉSEIN – és visszaforgatható-FEJLESZTÉSRE-MUNKAHELY-TEREMTÉSRE és a HASZON!!!! NEM HAGYJA EL AZ ORSZÁGOT-mint a reánk telepített “PIÓCÁK”(TESCÓK,AUCHANOK)-BANKOK-stb!! TESZIK!!) EGYBEN a “VILÁG UTCÁJA ÜZLETKÖZPONTBAN -M I N D E N –F O N T O S INFORMÁCIÓT megkap- az ide befektetni szándékozó a TURIZMUST igénybe vevő stb-egyben a “HATÁROK BÉKÉSEN FÖLOLDÓDNAK”(KUTURÁLIS, GAZDASÁGI,KUTATÁS -FEJLESZTÉSI (K+F)-KÖZVETLEN HELYI KAPCSOLATOK É P Ü L H E T N E K !! Ami többek között —-EU!!—-s ELVÁRÁS IS 2019-ben!! (MIKOR MI (MAKOVECZ IMRE építész opponens–Dla NOVÁK ISTVÁN YBL-PRIMA-PRIMISSIMA díjas VILÁG UTCÁJA – majd párhuzamosan -SZEGED-MAKÓ-SZARVAS VÁROSI FŐÉPÍTÉSZE-I S !!- Dr PUNGOR ERNŐ AKADÉMIKUS -Dr BESENYEI SÁNDOR -FRITCZ PÉTER-SZAKTANÁCSADÓK,-Dr PÁLINKÓ LÁSZLÓ-a “VUK”-(VILÁG UTCÁJA KÖZPONT!!-pénzügyi üzleti tervének (FISIBILIS STADI!!)készítője felelőse.-Dr VÁNYI LÁSZLÓ és munkatársai-a PROJEKT-“ADÓ ÁRBEVÉTELI!!”mutatóinak kidolgozói. WLADISZAVJAV ANDRÁS – az ORSZÁGOS MUNKAÜGYI KÖZPONT VEZ..IG és munkatársai-a PROJEKT – mint MUNKAHELY-TEREMTŐ BERUHÁZÁS(sok tízezer!! “MULTIPLIKATÍV HATÁSAI”(NINCS VÉGE-DOMINÓ ELV!!) és végtelen a sor-építészek,statikusok,közgazdászok….stbJELESEI.-vezetésemmel(MINT PROJEKT GAZDA)-MEGÁLMODTUK és KIDOLGOZTUK A PROJEKTET-MÉG “EU” SE VOLT!!!EZ A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROJEKT-M I N D E N NEMZET,TELEPÜLÉS,EGYÉN érdeke -TÁMOGATOTTSÁGA:(MA IS kb 90 % E L S Ő H E L Y E N!!) FAJTÓL,NEMTŐL,NEMZETISÉGI HOVATARTOZÁSTÓL FÜGGETLENÜL!!ELŐSZÖR SZEGEDRE SZÁNTUK(mit STRATÉGIAI pontra -MAJD KÖRBE-“KIS MAGYARORSZÁG”-határa mentén -MINDEN OLYAN TELEPÜLÉSRE-ahol a SZÜKSÉGES-ELEGENDŐ FÖLTÉTELEK és IGÉNYEK FÖNNÁLNAK-BITOSÍTOTTAK!!EZZEL-ELEGET TESZÜNK részint az “EU-s”-elvárásoknak-másodszor B É K É S E N !!!FÖLOLDJUK Az igen közeli 100 ÉVES !!!!TRIANONI TRAUMÁT-mert ez MINDEN KÁRPÁTHAZA NEMZET ÉRDEKE!!!!!EZT SZERETNÉNK MEGVALÓSÍTANI-elsősorban a MAGYAR KORMÁNY-másodsorban az ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK-VÁLLALKOZÓK-FEJLESZTÉSI BANKOK,-STB. A K T Í V BEVONÁSÁVAL!! Végezetül-DE NEM UTOLSÓ SORBAN!!- megjegyzem,hogy REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROJEKTÜNK-megegyezik a MAGYAR KORMÁNY 2019-“MODERN VÁROSOK”- és “CSOK “programjával!!! HAZA AKARJUK HOZNI AZT A -MUNKAHELY HIÁNYA miatt -+”NYUGATRA MENEKÜLT” – és TELEPÜLT-TÖBB-SZÁZEZER-SZÜLŐKÉPES MAGYAR FIATALT – amely ITTHON A HAZÁJÁBAN MUNKÁT KAP és NYELVISMERETE IS HASZNOSUL”””A MGYAR NAGYMAMA már nem tud ANYANYELVÉN BESZÉLNI–KOVÁCS JOE!!!ÉDES UNOKÁJÁVAL!!!MI VAN ITT???!!! ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN VELÜNK ,hogy NEMZETÜNKÉRT,CSALÁDUNKÉRT megtegyük azt amiért leszülettünk ide a FŐLD nevű bolygóra !!ÁLDÁS! APRÓ JUHÁSZ JÁNOS.-SZÖGED-apó-ŐRZŐ!-ÁLDÁS!WWW.FVSZME.HU!!(olvasd-HALLGASD!!-terjesztd!ÁLDÁS!inf..:HONlapunkat a VILÁG –kb. 160!!országából látogatják REND!!SZER!!esen!ÁLDÁS!(Lásd:Látogatási Világtérkép!- kattints rá!!!)TERMÉSZETESEN a PROJEKTET:2019-2021 évekre vonatkozóan-a helyszín és BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK módosulása miatt AKTUALIZÁLNI KELL!!APRÓ JUHÁSZ JÁNOS.