EGYESÜLETÜNK

Egyesületünk egy új úton indult el, ami valóban egy alulról építkező társadalmi erőt kíván fölépíteni önszerveződő alapon.

Tudja és hiszi, hogy a nemzetünk megmaradása több ezer éves kultúrájának biztosítása a jövő számára csak ezen az alapon őrizhető meg és építhető föl újra.

Hittel valljuk, hogy a nemzet identitásának és ezzel együtt kultúrájának elvesztése egyenlő a nemzet halállal.

Hiszünk abban, hogy a nemzet egy nap fölébred és valóban azt választja vezetőiül, akik őszintén és tiszta szívben a közt kívánják szolgálni.

Ma még rendkívül rögös ez az út, mert nem szokványos, de célhoz ér.

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Apró Juhász János
FVSZME.-alpító elnöke.- “apó”.-SZÖGED-CSANÁD(AJTONY)-TORONTÁL -aranykopjás beavatott-őrzője.
ÁLDÁS!

Szent korona

Életfa

Kívánom EGY-ÖREGISTEN ATYÁNK akaratából édesanyánk, BABBA MÁRIA, A NAPBA ÖLTÖZÖTT BOLDOG ASSZONY SZER-ETET(tudást,erőt ad!)-ÉVEL legyen minden napotok KARÁCSONY! Lelketekben legyen mindég megértés, alázat és SZER-ETET!
Higgyünk együtt a fény újjászületését várva JÉZUS – Nazír, a názáreti – vértestvérünk jövendölésében: közel a MAGYAR NEMZET újjászületése!
És soha ne felejtsétek Márai Sándor: Mennyből az angyal című versének sorait!

A MAGYAR ÉLETFÁNK FÉNYe adjon reményt és hitet!!

Gyertyavirág

Az egyesületünk munkássága

A magyar nemzet megmaradásáért!

Bankszámlaszámunk:
57400097-11130819-00000000 (Takarékbank Zrt.)
Kedvezményezett: Független Városi Szövetség-Mag

Támogatását köszönjük!

támogatás
Szent korona