Képviselői munka

SZÁMADÁS A 2002-2006. ÉVEK KÖZÖTT VÉGZETT KÉPVISELÕI MUNKÁMRÓL

Munkaterv javaslat beadva a városvezetésnek a (komplex városfejlesztésre) a 2002 és 2006 között elvégzendõ önkormányzati feladatokról:

1/1. Az 1500-2000 férõhelyes többfunkciós kongresszusi központ megvalósítása érdekében Szeged Város és a Világ utcája Kft révén alapított közös cég: A Szeged Fejlesztési Iroda KHT pályázat által elnyert 896 millió forint (vissza nem térítendõ állami támogatás) azonnali visszaigénylése az Egyetemtõl (az Ady téren nem épült 1m2 Kongresszusi Központ) amit a Széchenyi terves pályázat tartalmazott!

1/2. Javaslat az elmúlt 15 év valamennyi városi privatizációs szerzõdéseknek felülvizsgálatára.

1/3. Javaslat a helyi- honi kereskedelem, szolgáltatás esélyegyenlõségének biztosítására a multikkal szemben.

1/4. Javaslat a jelenlegi ingatlanvagyon pontos és tételes számbavételére, felülvizsgálatára, hasznosítására.
„Elõször a vagyon veszik, majd a teljes nemzeti önrendelkezés.”

1/5. Javaslat a 3. Déli tiszai Híd elõkészítésének haladéktalan folytatására és megépítésére.
Dél – Új Szeged feltárása – városi célú hasznosítására. Stratégiai fontossággal bír!

1/6. Javaslat a teljes szegedi közlekedési koncepció és parkolási rendszer felülvizsgálatára és a szükséges korrekció megtételére.

1/7. Javaslat a város tereinek jelenlegi és tervezett funkcióinak teljes felülvizsgálatára és korrekciós fejlesztési lépések megtételére, különös tekintettel Mars tér, Szent István tér, Bartók Béla tér, Roosevelt tér vonatkozásában, továbbá az Észak-Dél (Aradi Vértanúk tere – Oskola u. – Roosewelt tér – Stefánia – Novotel) új gyalogos-séta-tengely kialakításához.

1/8. Javaslat a munkahelyteremtés érdekében egy iparfejlesztési munkacsoport azonnali felállítására.

1/9. Kiemelt javaslat, hogy mindazon terület, ahol csatornaszolgáltatás nincs a Vízmû csatornadíjat, ne számolhasson el. Szeged városa azonnal vásárolja vissza szegedi Vízmûveket a Francia tulajdonostól.

1/10. Javaslat a fiatalok és nyugdíjasok, munkanélküliek által fizetett szolgáltatási díjak,
lakbérek igazodjanak a nyugdíjakhoz, minimálbérekhez. Városi kompenzációs keret.

1/11. Javaslat egy új szellemû otthon és lakásteremtésre. /Városfejlesztési és nemzeti alapkérdés!/

1/12. Javaslat a demokrácia, sajtóban történõ biztosítására. (Ne a párt nagysága, hatalmi státusza határozzon!) Egyenlõ lap illetve információs felületet minden közhatalmat gyakorló – egyesület, párt stb. – számára a MÉDIÁBAN!

2 Kas Szálló felújítása, hasznosítási javaslat.

3/1. Javaslat, elõterjesztés a hiányzó szegedi Többfunkciós Kongresszusi, Kiállítási és hangverseny központ stb. haladéktalan megvalósítására. Szeged regionális központi szerepének egyik alap feltétele! Az elmúlt 4 év valamennyi bizottsági ülésére elõterjesztettem. Valamennyi bizottsági ülésen az MSZP-s, SZDSZ-es, Centrum pártok képviselõi leszavazták!

3/2. Környezeti, épített kultúrán megtárgyalása, hasznosítás kidolgozása (szögedi Paloták, Hági étterem, udvarok, Korzó Mozi stb.) A történelmi és tradicionális értékek megõrzése.

3/3. A város természeti környezetének feltárása, az idegenforgalom fejlesztésének tükrében (pl.: Fehér-tó, Szikesek, Rúzsai erdõk, Opusztaszer, szegedi Tavak, Tisza, Maros folyó, Kamaratöltés és környezete stb.)

3/4. Szeged és környéke zene kultúrájának megtárgyalása pl.: a Székely Himnusz szerzõjének Mihalik Kálmánnak, aki a szegedi belvárosi temetõben nyugszik, szobor felállítása! Attila Hun királyunknak – emlékhely felállítása! A HUNOK az ÉLET a FÉNY temploma -Magyar õstörténeti emlékhely – megvalósítására javaslat. Szöged (vezér) és Hun eleink a történelem tükrében. A világon számon tartott tényeket itthon a sötét köd lepi el a mai napig.

3/5. A szegedi sport kulturális lehetõségeinek bemutatása (hagyományok, elõdök és a jövõ). Kiemelt támogatása.

3/6. A szegedi tánckultúra megtárgyalása, múltja, jelene, jövõje. (szegedi balett, néptánc, versenytánc, break tánc). Kiemelt támogatása (Magyar, Európai, világbajnoki sikerek) .

3/7. Mozi, filmkultúra, fotókultúra helyzetének megtárgyalása.
Kiemelt támogatásirendszerének kidolgozása.

3/8. A szegedi képzõ – és iparmûvészet megtárgyalása. Kiemelt támogatási rendszerének kidolgozása.

3/9. A szeged és környéke, népi iparmûvészet, kézmûipar helyzetének fejlesztésének megtárgyalása és azonnali intézkedés és megtétele.

3/10. A szegedi ipari kultúra megtárgyalása és fejlesztési stratégia kidolgozása. 3/11. A Szeged környéki szõlõ és borkultúra megtárgyalása.

3/12. A Szeged és környéki agrárkultúra megtárgyalása. Különös tekintettel a Hungarikumokra. A Biológia, a gabona stb. kutatása, fejlesztése (K+F) kiemelt támogatása. Magyar termelésbe (tenyésztésbe) történõ átkonvertálása és védelme!

3/13. Szeged és környéke vendéglátás megtárgyalása. A Magyar sajátosságokra épülõ idegenforgalom!

3/14. A tájhoz kötõdõ gasztronómia kérdéskörének megtárgyalása. 3/15. A szegedi halászat és halkultúra megtárgyalása és védelme!

3/16. A Szeged és környéke lótenyésztés, lovas turizmus kérdéskörének megtárgyalása.

3/17. A Szeged és környéke vadászati kultúrájának megtárgyalása.

3/18. A szegedi irodalom és nyelvi kultúra kérdéskörének megtárgyalása és radikális intézkedés annak védelmére.

3/19. A Tisza és Maros folyók lehetõségeinek megtárgyalása (vízi kultúra). 3/20. Szeged és a tudományok. Kutatás, fejlesztés (K+F) megtárgyalása.

3/21. A szegedi termál és gyógyturizmus kérdéskörének megtárgyalása, fejlesztési stratégiai kérdés!

3/22. A szegedi orvos gyógyászat az idegenforgalomhoz kapcsolódó lehetõségei, európai és
világviszonylatban, kérdéskörének megtárgyalása. A fejlesztési projektek kidolgozva.

3/23. „Szeged és a nagyvilág” projekt megtárgyalása. Szegedhez kötõdõ itt született, tanult, lakott személyek felkutatása, kapcsolat „híd” építés, hasznosítás.

3/24. A szegedi színházkultúra lehetõségeinek megtárgyalása.

4 A Szegedi Kongresszusi Központ megvalósítása. (1992 évtõl nemzetközileg, szakmailag beminõsített élõ projekttel rendelkezik a város)! Ez idõtõl mind a mai napig valamennyi várost uraló (vezetõ ?!) párt megakadályozta annak megvalósítását.

5 Fejlesztési javaslat, meghatározó gazdasági jelentõségû idegenforgalom, kultúra megvalósítása érdekében. Észak – Dél gyalogos tengely kialakítására és a paloták hasznosítása – felújítása.

5/1. Dóm tér és szabadtéri környezete, Roosevelt tér – Kass Szálló- Stefánia – Novotel Szálló – Felsõ-Tiszapart rekonstrukció megvalósítása. / Novák István építész DLA projektje -„Hajós ház” – „Tímár ház”, stb. / Egy új városarculat születhet!

6 Indítványomra megkezdõdött a Bérkert utca újra fásítása. A tervezés elkészül a kivitelezés megkezdõdött! A fák kb. 70%-a forgalomterhelés és a közmûépítés miatt kipusztult. 2006. év õszén várható a fásítás befejezése.

7 Azonnali intézkedést kértem Szeged és Új-Szeged közlekedés biztonságának megoldására. Különös tekintettel a gyûjtõ utakra, mint például a többszörösen túlterhelt Bérkert utca – Középfasor csomópont, Bérkert utca – Marostõi utca csomópontokra, ahol nem elõször több igen súlyos, de halálos baleset is történt. Részemrõl a Hivatal felé az intézkedést folyamatba tettem.

8 Kérelem, javaslat elõterjesztése a városvezetés felé, a nagy családosok és a szegény sorsú emberek továbbá az induló fiatal házasok lakásproblémáinak megoldására.

9 Szeged város közbiztonságának megoldása és (azonnali intézkedés).

10 Szolidaritási felhívásomra a Trianon után a Vajdaságban- Szabadkán- megépült elsõ magyar Kosztolányi Gimnázium megsegítéséért, összegyûjtöttünk és eljuttattunk 6500 db könyvet, 40 festményt és képzõmûvészeti alkotást: 1db Kosztolányi Dezsõ dombormûvet, amelyet szeretettel átvittünk és a szegedi polgárok nevében átadtunk a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉS ÖSSZEFOGÁS jegyében!

11 Elõterjesztés Szeged megyejogú város közgyûlésének dísztermében a magyar nemzeti címer elhelyezésére. (A mai napig nem helyezték el!)

12 Négy alkalommal nyújtottam be Közgyûlési elõterjesztés 2002 – 2006. (minden évben) a határon túli magyarság védelme, továbbá a 15 milliós Magyar Nemzet egyesítése érdekében. Négyszer lett elõterjesztve és négyszer lett leszavazva a SZEGEDI NEMZETI SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT, A SZÖGEDI 12 PONT! Elõterjesztésemet 2006 – évben, másodszor is beadtam, a 2006. július 21- ei közgyûlés ismét leszavazta! ISMÉT BETERJESZTETTEM!

13 Közgyûlési elõterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének napja tárgyában. Javaslat minden év decemberében Karácsonykor, annak szent este napján a világ minden magyarja számára a nemzet újra egyesítésének napjaNEMZETI ÜNNEP legyen. Szeged város közgyûlése tárgyalás nélkül leszavazta!

14 Javaslat az új-szegedi Thökõly utcai 14 hektáros terület hasznosítására (volt kertészet). Maradjon városi tulajdonban és hasznosításban! FIATALOKNAK LAKÁST! Nem az történt -eladták- !

15 Vizsgálati kérelem elõterjesztése a Szegedi Szabadtéri Játékok 2005. évi 75 éves ünnepi költségeinek felülvizsgálatára. (Hogyan és mire költött a színház vezetése körülbelül 60 nap alatt 700 millió forintot?) MAI NAPIG NEM KAPTAM KIELÉGÍTÕ VÁLASZT!

16 Javaslat beterjesztése az új-szegedi fürdõegységek fejlesztésére. 20 pontban megfogalmazva!

17 A szegedi partfürdõ védelmére, hasznosítására javaslat beterjesztése.

18 A Magyarság valós õstõrténetével kapcsolatos kutatások, képzések, ismeretterjesztések vállalások (a munka folyamatos!!) Mindenkit várunk!

19 Egyéni indítvány az ifjúsági ház hasznosítására. (Nem az épül!!)

20 Igen fontos kezdeményezés a szegedi építési szabályzat módosítására. Szeged városi kiskertek – kertvárosi átminõsítésére. Gyálarét, Szentmihálytelek – Bodom, tápéi kiskertek, marostõi kiskeretek, Dorozsma – subasai kiskertek, tompaszigeti kiskertek, baktói kiskertek (folyamatban). Két területcsoport átminõsítésre elõzetesen elfogadva! A többi kiskert átminõsítése is napi képviselõi munkám részeként szerepel! Sok ezer család egyetlen esélye, hogy gyermekének e módon lakást, és családalapítási esélyt biztosítson!

21 Módosítási indítvány a perifériás területekre vonatkozó helyi építési szabályzat módosítására. Ne legyen feltétel az építési engedély kiadásának a szennyvízcsatorna megléte! Helyette módosuljon. Magyarul: helyszíni tisztító mûtárgy építése is elegendõ feltétele legyen az építési engedély kiadásának (folyamatban).

22 Fölkérésre közremûködtem az „Európa kulturális fõvárosa” projektben. Szeged lehetséges szerepe, pozíciójának erõsítése!

23 Az emberi szolidaritás jegyében, és képviselõi kötelességem, mindazon honfitársunknak, szervezetnek, lehetõségeim és korlátaim között megpróbáltam segíteni különbözõ jellegû problémák megoldásában (munkahely, hivatalos ügyek stb.), amelyek megtiszteltek megkeresésükkel, és a segítségemet kérték. Képviselõi munkám során soha nem érdekelt és nem befolyásolt az elõterjesztõ párt illetve ideológiai hovatartozása. Döntéseimben minden alkalommal a szakmaiság, a város jelene és jövõje, és a nemzet iránti kötelezettség játszott és játszik döntõ szerepet.