FÖLHÍVÁS A VILÁG MAGYARSÁGÁHOZ!

VILÁG MAGYARSÁGÁHOZ!

Tisztelt Magyar Testvérünk!

2015. június havát írjuk. A magyar nemzet megsemmisítésére fölesküdött külső erők és hazai lakájaik végső leszámolásra szánták el magukat, ez pedig nem más, mint az a demográfiai fegyver (élve születés aránya kisebb, mint az elhalálozási), amely alapján egy pár évtizeden belül a magyar kisebbségbe kerülhet több ezer éves saját hazájában. Ennek minden olyan feltételét és körülményét megteremtették (fiatalok többszázezres elvándorlása nyugatra, hazai munkaképes ifjúság munkához való jutásának minimalizálása, a családalapítás ellehetetlenítése, a nemzet tudat teljes leépítése, párhuzamosan az öncélúság, egoizmus beágyazása a magyar köztudatba és végtelen a sor). Éppen ezért azzal a fölhívással fordulunk a világ minden tiszta lelkű és cselekvően tenni akaró magyarjához, hogy gyermekeink- unokáink a magyar jövő érdekében vallási felekezeti, társadalmi helyzeti hovatartozás nélkül közösen valósítsuk meg a teljes magyar nemzeti összefogást, illetve egységet. Fölszólítunk minden tiszte lelkű magyart, hogy minden olyan politikai, nemzet politikai, gazdaságpolitikai –hatalmat gyakorló- döntést cselekvően támogasson, ami a nemzet megmaradását, felemelkedését szolgálja. Ezen kezdeményezésünkhöz várjuk csatlakozásukat!
Utószó
Kedves Magyar Testvérünk!

2015. év óta elhazudták illetve meghamisították a valós magyar történelmünket, ezért a Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület Szegeden a Vértónál illetve az amelletti kurgánon megvalósította a valós magyar történelmet bemutató Magyar Történelmi Nemzeti Emlékhelyet. Ennek szellemében ajánljuk minden igaz magyarnak –kortól, nemtől függetlenül- a fölhívásunk alatti könyveket elolvasásra, amelyből megtudhatják, hogy kik vagyunk, mi a feladatunk és küldetésünk e földi Világban.

Áldás,
Apró Juhász János
őrző

Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület
6726, Szeged, Fő fasor 9.
Tel: 06-70-679-80-80
06-62-635-312
E-mail: aprojuhasz1@gmail.com
Honlap: www.fvszme.hu