Főhajtás, tisztelet, hála

Régi adósságunkat próbáljuk meg törleszteni a cikkben. Bár tudjuk, hogy pár jó szó nem vehető egy kalap alá megannyi ízig-vérig magyar ember kezének munkájával, vérével-verejtékével, pénzbeli vagy más adományával, azért reméljük, hogy az együvé tartozást tudjuk erősíteni, s hogy a közös cél még jobban összekovácsolja hazánk fiait, s erőt biztosít a folytatásra.

Szeretnénk – ha csak röviden is, de – megmutatni, hogy ki(k)nek is köszönhetjük a szegedi Vértónál található emlékművet.

Székelyudvarhely

 

 

Kapu felirata:
“Vagyunk akik voltunk, s leszünk akik vagyunk, Isten minket úgy segéljen!”
/Sütő András/

Állította:
Székelyudvarhely Önkormányzata

 

 

Csíksomlyó

 

 

Kapu felirata:
“A Csíksomlyói szűzanya áldása szálljon rátok!”

Állította:
Csíkszereda önkormányzata Ráduly Róbert Kálmán Polgármestersége idején

Készítette:
Kovács Gábor és fia István Nagytusnádon

 

 

Gyergyószék

 

 

Gyergyószéki nemzetrészünk adománya

 

 

Sepsiszék

 

 

Kapu felirata:
“Magyarnak nem születni, magyarnak lenni kell.”

Állította :
Sepsiszék népe Antal Árpád Sepsiszentgyörgyi Polgármestersége alatt

Készítette:
Farka Róbert népi fafaragás mestere Kézdimartonoson

 

 

Kézdiszék

 

 

Kapu felirata:
“Őseidnek szent hitéhez, nemzeteknek gyökeréhez, testvér ne legyél hűtlen soha.”

Állította
Kézdiszék székely népe Hegedűs Ferenc, Mucsi Mihály, Nagy Lajos, István Zoltán és Keresztes István adományából.

Faragta:
Bot László, Gelence

 

 

Órbaiszék

 

 

Kapu felirata:
“Őseidnek szent hitéhez, nemzeteknek gyökeréhez, testvér ne légy hűtlen soha.”

Állította:
Kovászna, Barátos Kommandó, Nagyborosnyó, Zabola és Zágon székely népe.

Faragta:
Bodor János és fia, Csaba Kovásznán

 

 

Bardócz-Miklósvárszék

 

 

Kapu felirata:
“Romlott szív és romlott elme kit hazája hű szerelme nagy tettekre nem hevít.”

Állította:
Bardócz-Miklósvárszék székely népe

Kapukészítés támogatói:
Nagy József- Barót Zakariás Attila és barátai

Faragta:
Bardócz István Nagybagon

 

 

Marosszék

 

 

Kapu felirata:
„Mert most tükör által homályosan látunk (1.kor.19)””Dicsértessék a Jézus Krisztus békesség Istentől erős vár a mi Istenünk, Isten áldja.”

Állította:
Marosszék székely népe Isten segedelmével a Hun-magyar testvérség jegyében

Támogatók:
Vitéz Magyari Pál Nyárádremete,
Vitéz Mihály József Erdőcsinád,
Vitéz Szotyory Nagy Áron, Szotyor

Faragó mester:
Rácz András
Segédek:
Lengyel Csaba, Nyerges Zsolt

 

 

Turul

 

 

Felvidéki hozomány

Támogatók
Leányálom, Nagykapos
Szántó Gyula, Nagykapos
Fuksz Sándor, Nagykapos
Kajla János, Véke
Radványi Viola, Jóka
Csény Tamás, Ekel

 

 

 

Köszönet!