Szolidaritási fölhívás minden igaz magyarhoz, hazafihoz!

Egyesületünk, a Független Városi Szövetség a Magyarok Világszövetsége segítségével, az önzetlen fafaragók, a Délalföldi Erdőgazdaság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a vértó szegedi népe, a világ magyarsága, székely testvéreink, a szegedi vízmű és sok ezer önkéntes magyar összefogásával valósította meg 1 Ft állami támogatás nélkül, több száz millió Ft anyagi és felbecsülhetetlen szellemi értékben a világon egyedülálló elemekkel a valós magyar történelmet fölmutató Szeged Vértó – Magyar Történelmi Nemzeti Emlékhelyet egy köszönet nélkül!

Nem a köszönetért dolgoztunk, hanem fiainkért a jövőért! Az egykori döglerakó helyett életre keltettük a záportározót tóként – ami nélkül a zápor és szennyvíz csúcs egybeesése esetén a fél várost elöntötte volna az áttervezés nélkül a szennyvíz! Az áttervezéssel, kivitelezéssel, az egész terület befüvesítésével 6000 fa, 3000 rózsatő (szőregi rózsások hozadéka) társadalmi munkában történő elültetésével élővé tettük a területet! A város mindenkori vezetése a legaljasabb módon viszonyult mindehhez! Az első székely kaput fölgyújtatták! A magyar oltárt, Kölcsey Ferenc Himnuszának szent helyét többször emberi ürülékkel kenették be! Koppány kardot tartó karját hatszor lefűrészeltették, a szobrot háromszor földöntötték! És tettest a rendőrség soha nem talált! A helyi sajtóból csak a cinikus mocskot szórták reánk (megrendelésre)!

És Szeged Megyei Jogú Város részéről most jött el a köszönet! Az MSZP dr. Kozma József helyi képviselő(?!) Irányításával egy éve titkos munkába kezdtek! Az egész emlékhelyet a földdel tennék egyenlővé, az egészet megsemmisítenék és az MSZP-s város “vezetés” a nemzeti emlékpark helyére, a zöld város Program(!) segítségével az egész szánkózó dombot – nekünk szent kurgánt – műanyag sípályává alakítanák át a dombot beborítva műanyaggal(?!) 650 millió Ft beruházási összegben (Fontos Rómeó és Társa) MSZP utasításokat végrehajtva és a szakmai szempontokat félresöpörve!

A tisztviselő kar – székeit féltve -, mint egy rongyos csicska mindent végrehajt szakmai meggyőződésük ellenére! Már megvan az üzemeltető: Yetisí kft, Szeged, Etelka sor 3. Takács Gábor ügyvezető (jelenleg a tervező fizetett tanácsadója)!

Tehát összefoglalva: a város 650 millió Ft-ból megépít egy agyament nyári(!) műanyag sípályát 3.000-12.000 Ft/óra közötti használati lehetőséggel (lásd honlapjukat), mellyel a nyomorszinten élő, gyáraitól, üzemeitől megfosztott, ottfelejtett proletár-munkás sereget tovább nyomorítja! Így kerül a 650 milliós önkormányzati beruházás egy haver kft üzleti értékének növelésére! A műanyag pályát a dombon a tervek szerint még körbe is keríti, kizárva a közterület mindenki számára hozzáférhetővé válásának lehetőségét! Itt tartunk Szegeden, 2017-ben! Az elmúlt 20 évben a város teljesen elsüllyedt!
Kérek minden magyart – a világ bármely részben él is – segítsen megmenteni a világon egyedülálló nemzeti emlékhelyet! Minden eszköz igénybe vehető, mert a megsemmisítésre fölesküdött MSZP-s városvezetés gátlástalansága, cinizmusa határtalan! Ezek után még tőlünk kérnek kompromisszumot! 33 évnyi munkámba telt, hogy az egykori szemét és döglerakóhely élővé lett, és most jön egy magasabb szintű, szemetes, gátlástalan csapat…

Arra kérek minden tiszta magyar Testvéremet, hogy ezen kérést küldje 100 és 100 felé tovább, hogy megállítsuk a gonoszok rombolását egy újabb szenny áradattól! Segítsetek!

Áldás,
Apró Juhász János
FVSZME alapító elnöke

U.i.: Ébresztő magyarok, mert jelenleg az ország a “nyugat” gyarmata! A Btk. és a Ptk. részletesen rendelkezik a haza és nemzetárulásról és a nemzet kirablásairól…