Szögedi üzenet

SZÖGEDI FOGADALOM

Üzenet a Világhoz

Amely született

6050 évvel az ORDOSZI 24 HUN – MAGYAR TÖRZSSZÖVETSÉG megkötése,

2010 évvel JÉZUS URUNK születése,

1551 évvel ATILLA NAGYKIRÁLYUNK halála,

egy héttel a Bugaci KURULTÁJ III. Magyar Törzsi Gyűlése után,

annak augusztus Újkenyér havában, Istenanyánk, Nagyboldogasszonyunk ünnepe napján.

Attilla Nagykirályunk fősámánja, Maros fősámán, annak fia Szöged vezér által alapított SZÖGED városában –

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület által kezdeményezett

I. Székely – Magyar Világtalálkozó

és Nimród Atyánk előtt tisztelgő testvérrendezvényünk az I. Magyar Vadász Világtalálkozó alkalmával, és amely tétetött Szögedön a Vértói Kurgánon őrt álló Magyar Életfánál nemzettestvéreink előtt, és gyermekeink, fiaink, leányaink, mint a jövőnk előtt.

MI

akik itt és ma mögjelentünk fogadjuk

Öregisten Atyánk, és Nagyasszonyunk, a Napba Öltözött Boldogasszony ünnepe napján, Jézus Urunk és királyunk,

valamint az Égi Országba költözött valamennyi nagy elődünk Édösanyáink, Édösapáink előtt a Mindenek Fölötti SZERETET jegyében,

hogy egymás kezét és szívét soha el nem engedjük!

Ősi Hitünket, Nemzetségünk, Nemzetünk nyelvét, kultúráját, értékeit,

a közös jövőnket, az ÚJ SZÖVETSÉGÜNKET megőrizzük és életünk árán is megvédjük.

Mi, itt és ma kimondjuk, hogy a feltörő Fény Fiai levetik magukról a sötétség ezeréves átkát!

Felébresztjük az alvó lelkeket, bárhol is vannak,

s ébresztőt fújunk, ősi Egységtudatunkért, hovatartozásunkért, a magyar lelkekért. Megteremtjük a Szent Koronánkban rejlő Bölcsesség és Szeretet szellemi egységét,

azaz megtanulunk és megtanítunk másokat is a fejükkel érezni, és a szívükkel gondolkodni.

Vállalásunkhoz kérjük a mi Öregisten Atyánk, Istenanyánk, Nagyoldogasszonyunk

és Jézus Urunk segítségét, áldását!

Vezesse  Napisten Lelkétől származott Nemzetségünket a hadak útján hű Csaba Vezér!

Áldott légyen a Magyar Nép, a Szent Korona Országa!

Élő fáklyaként lobogjunk Magyarország Egén!

Kelt: Szögedön, a vértói Kurgánon, a Magyar Életfánál – Nemzeti Emlékhelyünkön,

2010 év Újkenyér augusztus havában Nagyboldogasszonyunk napján.

AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZET ÉS TESTVÉRNEMZETEINK

KÉPVISELŐI

„…írásban vagyon, úgy legyen

keresd, míg élsz a népedet!”

(Julianus)