Németh László: A MINŐSÉG FORRADALMA

Egyesületünk eszmeisége:

Aki a magyar közvéleményt ismeri, tudja, hogy rég kialakult egy harmadik oldal, amely jobbra és balra egyforma undorral tekint, s a kettőt együtt akarja elsöpörni. Hatalma egyelőre nincs ennek a harmadik oldalnak, de ha megindul a közhangulat színvallása, jobb és bal olyan pórén maradnak előtte, hogy mindenki csodálkozni fog, hogy uralkodhatott ez a néhány csóré ember annyiakon.


Németh László: Kisebbségben
Kevesen ismerik Németh László 1944 előti munkásságát. Hódmezővásárhely szülötte olyan fontos kérdésekre kereste (és sokszor meg is találta) a választ, amelyek ma is aktuálisak. Pl.:

Faj(ta) és irodalom
Népiesség és népiség
Új reformkor felé
Európa
Görögök, vagy a halott hagyomány
töredékek Róma utódaiból (Bizánc, barbár királyságok, i/s/zlám)
A XX. század vezérjelenségei
Proust módszere
Kritikai napló (Ortega, V. Woolf, R. M. du Gard, Lawrence)
Európa anthropológus szemmel
A kapitalizmus vége
Emberi változatok és tudomány (A háló és a hal, Alkat és jellem)
Orvostörténet és szellemtudomány
A fizika átalakulása
Természettudomány és mitológia (Vita Hamvas Bélával, Vallások)
Magyar szellem
Székelyek
Közép-Európa
Marxizmus és szocializmus
A magyar élet antinómiái
A Magyar Rádió feladatai
Népművelés
Író és hatalom